Det är ingen överdrift att säga att det runt hela sjön Gullvagnen finns spår från såväl äldre som yngre stenålder. ”Objekt 27” ligger ett stenkast norr om 29:an. Platsen är en liten sandig yta mellan två svaga höjder. Idag hittade Linus och Kattis dessa båda nagelstora stenfynd i ett sökschakt. Till vänster – ett avslag i kvarts, till höger – ett avslag i flinta.