Sökandet efter stenålderslämningar i Kolmårdsskogarna fortsätter. Men hur vet vi var vi ska leta?

I ett tidigare skede av arbetet har vi inventerat fram ett antal platser, eller objekt, vilka har potential att bära spår från stenåldern. Identifieringen av dessa bygger på kriterier såsom platsernas höjd över havet och terrängens utformning. När det gäller det senare försöker vi se på landskapet med en blick som utgår från hur Kolmårdstrakten såg ut för, exempelvis, 5000 år sedan. Var fanns då de strandpartier där människor valde att dra upp sina kanoter för kortare eller längre vistelser? Vilka bergknallar gav skydd för väder och vind?

Nu när vi undersöker platserna ligger utmaningen på en annan nivå. Exempelvis, hur ska vi lyckas tråckla fram med grävmaskinen mellan träd, stenar och berg för att sökschakten ska hamna på de allra bästa platserna?