Torsdag och fredag har vi ägnat oss åt att gräva i kanten av ett grustag strax öster om Villa Skoga. För ca 5000 år sedan var grustaget en sandstrand vid Bråviken och tycks ha varit ett attraktivt ställe för människorna i trakten. Det mesta av den gamla stranden har försvunnit när grustaget tömts på grus, men längs med kanterna fanns orörda ytor kvar.

Här hittade vi resterna av en härd och gjorde fynd av bearbetad kvarts, flinta, bergart och kvartsit.