Spricklandskapet vid Karlsmossen, där vi befinner oss för tillfället, är minst sagt dramatiskt med branter och mycket stenblock vilket skapar spännande formationer och håligheter. I den västra kanten av mossen finns exempelvis ett stort block som med lite fantasi ser ut som en strandad val. I valfiskens buk finns en större blockgrotta.

Tänker vi bort den täta granskogen är det kanske lättare att föreställa sig detta som en strandnära plats för cirka 10 000 år sedan när Östersjöns vattenyta var 90 meter högre än idag. ”Grottan” var sannolikt en plats där äldre stenålderns människor stannade till för kortare eller längre tidsperioder. Kanske sökte de skydd mot oväder från väster?

Vid den inventering som utfördes inför våra utredningsgrävningar så pekades platsen ut som ett potentiellt boplatsläge, Objekt XLVIII. Men då järnvägsspåret inte kommer att beröra området så görs i nuläget ingen mer utredning av platsen.

Däremot är klippgrottan väl värt ett besök! Kanske också en övernattning?