Högt i bakkant på det sista objektet vi undersöker vid Karlsmossen, Objekt XLVII, finns två blocköverhäng. Vid roten av en stor gran grävde vi en testgrop.

Under mycket sprucken, nedrasad sten fanns till synes orörda sediment. Vi krafsar upp jord i en plastback och tar med till sållet. Fynd av två kvartsavslag direkt!