Vi fortsätter nu utredningarna inför Ostlänken. För tillfället befinner vi oss åter igen vid sjön Gullvagnen, Kolmården. Linus och Kattis hittar fler spår från yngre stenålder vid objekt 29 (XXIX), ett sandigt höjdläge i en igenvuxen åker. Bland fynden finns enstaka keramikskärvor samt bitar av flinta och kvarts.

När arbetet är klart vid Gullvagnen fortsätter vi under september med fler utredningar söder om Göta kanal.