Tre fynd av kvarts – avslag – gjordes i samband med utredningen vid Böksjötorp igår, Objekt LXIV. Det innebär att platsen som ligger 4 km norr om Bråviken (fågelvägen) håller en lämning från stenåldern. Fynden som sållades fram ur den sandiga undergrunden visar att eggredskap i kvarts har tillverkats på platsen.

Ytan som vi har utrett ligger mellan 80-84 meter över havet vilket innebär att de tre fynd kan vara spår efter upp till 10 000 år gamla aktiviteter.