2022

Rapport 2022:100
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Stockholms län, Uppland, Österåkers kommun, Österåkers socken, fastighet Tuna 3:1, fornlämning L2014:9370 (Österåker 53:1)
Lena Beronius Jörpeland