2023

Rapport 2023:60
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Stockholms län, Uppland, Stockholm stad, fastighet Östermalm 1:61, fornlämning L2015:7789
Annika Nordström och Jens Heimdahl