2021

Rapport 2021:108
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholm stad, Fredsgatan, Drottninggatan och Riksgatan, fornlämning L2015:7789 (Stockholm 103:1)

Peter Berg