2021

Rapport 2021:156
Arkeologisk undersökning
Uppsala län, Uppland, Enköpings kommun, Frösthults socken, fastighet Fröshults-Skensta 1:10, fornlämning L1939:4263 (Frösthult 240)
Ann-Mari Hållans Stenholm