kultplats

Ny rapport!

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Nu är föremålskatalogen med alla föremål som hittades under utgrävningarna plus två andra, pinfärska rapporter här!

Uppdrag

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.