kultplats

Publikation

Fiberkabel i Frösthult

Rapport 2021:156 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Några av Sveriges största och mest uppmärksammade arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala, pågick mellan åren 2012–2017. Resultaten var häpnadsväckande och har resulterat i över 20 rapporter! Läs dom här!

Uppdrag

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.