kultplats

Publikation

Fiberkabel i Frösthult

Rapport 2021:156 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Ny rapport!

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Nu är rapporten, som handlar om de hus från bronsålder till tidig modern tid som hittades under utgrävningarna, här!

Uppdrag

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.