2017

Några av Sveriges största och mest uppmärksammade arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala pågick mellan 2012–2017. De gjordes inför utbyggnaden av Ostkustbanan och resultaten var häpnadsväckande. Detta har utmynnat i 23 rapporter, tre årsredogörelser och en bok.

En unik processionsväg av trästolpar är bara något av det som grävdes fram. Flera gårdar från vendeltid (550–800 e.Kr), vikingatid (800–1050 e.Kr) och medeltid undersöktes också. Intill gårdarna låg ett gravfält och här grävdes drygt 100 gravar ut, bland annat kvinnogravar med fina smyckesuppsättningar och en mansgrav med ett svärd böjt kring urnan. Vapen, smycken och keramik tillhör några av de finare fynden.

Undersökningarna var ett samarbete mellan Arkeologerna, SAU och Upplandsmuseet.

I en arkeologisk process är det relativt kort tid som ägnas ute i fält. Mesta tiden analyseras det som grävts fram. Det är inte bara arkeologer som är inblandade, utan också många andra forskare som paleoekologer, osteologer, runexperter och specialister på sten, keramik och metall. Nedan kan du läsa mer om resultaten i de vetenskapliga rapporterna.

Boken

at Upsalum – människor och landskapande

Utgiven: 2018
Författare: Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

Under åren 2012–2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. I sin samtid var platsen vida känd långt utanför Upplands gränser, at Upsalum står på två runstenar i Skåne. Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett gravfält och ett tidigare helt okänt stolpmonument blev föremål för undersökningen. I denna publikation presenteras de vetenskapliga resultaten i 19 artiklar och fyra syn teser.

Beställ boken i vår bokhandel

Rapporter

Rapport 2017:1_1. at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Lena Beronius Jörpeland, Hans Göthberg,
Anton Seiler and Jonas Wikborg (red.). 2018.

Rapport 2017:1_2. Projektintroduktion – om det arkeologiska projektet Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Beronius Jörpeland, L.

Rapport 2017:1_11. Metallhantverket – arkeometallurgiska analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Englund, M., Grandin, L., Hjärthner-Holdar, E., Ogenhall, E. & Stilborg, O. 2017.

Rapport 2017:1_12. Gårdarnas djur – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Magnell, O. 2017a.

Rapport 2017:1_13. Brandgravar vid Storby backe – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Prata, S., Sjöling, E. & Gustavsson, R. 2017.

Rapport 2017:1_14. Växtfynd – makrofossil- och pollenanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Ekblom, A. & Bergman, J. 2017.

Rapport 2017:1_15. Keramik bland levande och döda. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Bäck, M., Stilborg, O. & Westberg, T. 2017.

Rapport 2017:1_16. Stenfynd och kvarnstensanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Ogenhall, E. 2017.

Rapport 2017:1_17. Arkeologisk prospektering – magnetometer och georadardata. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Karlsson, P., Biwall, A., Lingström, M. m.fl.

Rapport 2017:1_18. Järnföremål  Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. & Nyström, S. m fl. 2017.

Rapport 2017:1_19. Föremål av kopparlegering, övrig metall utom järn Rapporter från ActaKonserveringscentrum AB. Lindahl, K. & Nyström, S. m fl. 2017.

Rapport 2017:1_20. Ben- och hornföremål – Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. 2017.

Rapport 2017:1_21. Glasföremål och övriga material – Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. 2017.

Rapport 2017:1_22. Arkeologiska forskningslaboratoriets analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Sven Isaksson.

Rapport 2017:1_23. Två runbleck – analyser från Riksantikvarieämbetet. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Källström, M. 2017.

Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från ett projektseminarium för Ostkustbanan (OKB). Cassel, K. (red). 2016.

Materialkataloger

I katalogerna redovisas de tolkade objekt som undersöktes inom OKB-projektet.

Rapport 2017:1_3.  Huskatalog. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Hans Göthberg (red.) I denna katalog redovisas de undersökta hus från bronsålder till tidig modern tid som påträffats inom OKB-projektet.

Rapport 2017:1_4. Gravkatalog. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala  Malin Lucas och Robin Lucas (red.) 2017.
Här redovisas innehållet i över 100 gravar; djur, människor föremål och dessutom information om intressanta rituella uttryck i samband med begravningarna.

Rapport 2017:1_5. Grophuskatalog. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Ann Lindkvist (red.)

Rapport 2017:1_6. Brunnskatalog. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Anton Seiler och Jonas Wikborg (red.) 2017.
Analyser av 22 innehållsrika brunnar. Hur var de konstruerade? Vad kan pollen avslöja? Varför låg en hals samt vänster bakben från häst i en av brunnarna? Vad säger fynden av amulettringar?

Rapport 2017:1_7. Katalog över stolpfundament. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Jonas Wikborg (red.) Här kan du bland annat läsa om hur delar av stolpmonumentet upptäcktes – utan att en spade sattes i marken.

Rapport 2017:1_8. Katalog över aktivitetsytor. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Anton Seiler och Tomas Westberg (red.) 2017. (PDF)
Spåren efter olika händelser på gårdarna i Gamla Uppsala som matlagning, metallhantverk, tjärframställning och husoffer redovisas här. Men också helt ny kunskap om märkliga ritualer som ägt rum på gravfältet.

Rapport 2017:1_9. Katalog över hägnader, stolpkonstruktioner och väglämningar. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Hans Göthberg och Anton Seiler (red.) 2017. (PDF) Läs om tomtgränser, slanstaket, märkliga rännor och om den gamla vägen som löpte utmed stolpmonumentet.

Rapport 2017:1_10. Föremålskatalog. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Lena Beronius Jörpeland (red.) Katalogen är en fröjd för ögat, full med intressanta fakta. Samtliga fynd som gjordes finns med här. Leta under rubriker som exempelvis ”miniatyrsvärd”, ”dörrklinka” och ”hästmundering”. Eller varför inte ”klump”.

Årsredogörelser

Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2012. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Lena Beronius Jörpeland (red.) Rapport 2013:78 (PDF)

Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2013. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Lena Beronius Jörpeland (red.) Rapport 2015:28 (PDF)

Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2014–2017. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Lena Beronius Jörpeland (red.) Rapport 2018:24 (PDF) Gamla Uppsala innehåller uppgifter om våra arkeologiska insatser i Gamla Uppsala efter de omfattande fältarbetena 2012–2013.

Mer information

Läs mer om utgrävningen i Gamla Uppsala på vår hemsida