OKB

Publikation

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Några av Sveriges största och mest uppmärksammade arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala, pågick mellan åren 2012–2017. Resultaten var häpnadsväckande och har resulterat i över 20 rapporter! Läs dom här!