2022

Rapport 2022:7
Arkeologisk förundersökning
Uppsala län, Uppland, Enköpings kommun,
Enköpings socken, fastighet Villberga–Mälby 1:3, fornlämning L1943:3134 (Enköping 17:5), L1943:2813 (Enköping 84:2) och L1939:1421 (Enköping 154)
John Hamilton