2021

Arkeologisk utredning på Djurgården i Stockholm
PM Arkeologerna 2021:3
Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

Frisens park på Djurgården är en ganska okänd och igenvuxen 1700-tals park på Djurgården i Stockholm. Nu ska Kungliga Djurgårds förvaltningen restaurera parken och inför detta gjorde vi en trädgårdsarkeologisk utredning. Vi undersökte bland annat en igenlagd damm och gruslagda gångvägar kring denna. I den igenlagda dammen fanns mängder av kasserade föremål från fester i parken under 1700-och 1800-talen – trasiga vinglas, buteljer och ostronskal.