2022

Rapport 2022:53
Arkeologisk utredning etapp 1
Gävleborg och Uppsala län, Gästrikland och Uppland, Gävle och Tierps kommuner, Valbo, Hedesunda och Söderfors socknar.
Wivianne Bondesson