2021

Rapport 2021:157
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, fastighet Tre kronor 1, fornlämning L2015:7789 (Stockholm 103:1)
Johan Anund