2021

Rapport 2021:142
Arkeologisk utredning, etapp 2
Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Spånga socken, fastighet Bromsten 9:2, fornlämning L2018:164
John Hamilton