2024

Arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte
Stockholms län, Uppland, Upplands Väsby och Täby kommuner, Fresta och Täby socknar, Fastighet; Torslunda 2:2, Såsta 3:1, Valla 8:1, Löttinge 10:1 m. fl. Täby kommun. L2013:5125, L2015:9409, L2014:476 m. fl.
Niclas Björck