Uppland

Publikation

PM Besiktning av L2017:6957

Arkeologisk besiktning, Uppland. Katarina Appelgren

Blogginlägg 2020.01.08

Mynten i Norrtil...

... vittnar om långväga kontakter.

Blogginlägg 2019.12.11

Ny film om Enköpings historia

Den arkeologiska undersökningen vid Stora Torget i Enköping har resulterat i en film om stadens historia som nu blir tillgänglig för allmänheten.

Nyhet 2019.12.11

Ny film om Enköpings medeltida historia

Den arkeologiska undersökningen vid Stora Torget i Enköping har resulterat i en film om stadens historia som nu blir tillgänglig för allmänheten.

Publikation

PM Utredning av impediment

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Ingvasta

Rapport 2019:79. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Inför byggnation i Onslunda

Rapport 2019:73. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gravar i Sollentuna

Rapport 2019:104. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

PM ang. utredning av RAÄ-nr Vada 14:3, Vadaby 1:11, Vallentuna kommun

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Bruksmiljön utmed Hargsån

PM Arkeologisk förundersökning/kartering, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Miljöprovtagning vid Nerhammaren, Hargs Bruk

PM Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Stenar och kosmologi

Rapport 2019:97. Arkeologisk undersökning, Uppland. Torbjörn Holback