Den medeltida ärkebiskopsborgen i Biskopstuna har en lång och spännande historia. Under åren 2018–2020 har en unik forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs pågått ute i Åkersberga. En ny bild av borgen och miljön runt omkring har sakta vuxit fram. Många intresserade har fått prova på att gräva fram historien under årens lopp, med mycket spännande resultat.

Hör mer om arbetet bakom utgrävningarna, fyndet av en stenlagd borggård och en nyupptäckt mur och kolla in intressanta fynd som berättar om hur dåtidens människor levde för 700 år sedan i borgens skugga.

De arkeologiska undersökningarna har arrangerats av Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

Även de senaste två åren har arkeologerna varit på plats, men nu precis intill stenhuset. De resultaten kan du läsa mer om här i bloggen under hösten.

Följ med på en resa i tiden!