Nu är vi på plats och har dragit igång undersökningen i den botaniska trädgården i Uppsala. Arbetet i fält pågår under fyra veckor och varje onsdag har vi allmänna visningar.

Den botaniska trädgården med prefektgården ut mot Svartbäcksgatan. Här levde och verkade bland andra Olof Rudebeck den yngre och Carl von Linné med familj.  Den röda cirkeln markerar platsen för vår undersökning. Illustration: J.G Hallmans illustration Horti Upsaliensis Prospectus från 1745 (Tab II. alvin-record:90776).

I undersökningsområdet fanns fram till 1800-talets mitt prefektgården ekonomidel och under mark finns lämningar efter byggnader, gårdsplan och trädgårdsodlingar. Möjligen har det även funnits en ruddamm här. Vid utgrävningen förväntar vi oss att undersöka metertjocka kulturlager från 1600-och 1700-talen. Genom arkeologiska metoder och naturvetenskapliga analyser kommer de materiella lämningarna efter de berömda vetenskapsmännens hushåll att bidra med helt ny kunskap.

Där prefektgårdens ekonomibyggnader stod ska en nytt besökscentrum byggas, närmast i bild. Inför byggnationen genomförs den arkeologiska undersökningen vid staketet ut mot Svartbäcksgatan. Den gula byggnaden i bakgrunden är prefektgårdens bostadshus. Foto: Annika Nordström, Arkeologerna.

Varje onsdag vecka 35–38 berättar vi om undersökningen.

11.30 Guidning på engelska i Linnéträdgården som avslutas med en kort visning av utgrävningen.

13.30 Guidning i Linneträdgården som avslutas med en kort visning av utgrävningen.

17.30 Arkeologerna visar utgrävningsplatsen och berättar om resultat och fynd. Fri entré.

De översta jordlagren schakta bort med grävmaskin och informationsskylten sätts upp på byggstaketet – nu är grävningen igång. Foto :Karin Lindeblad, Arkeologerna.

För dig som inte kan vara på plats kommer vi att blogga om våra fynd här på hemsidan samt göra inlägg på Facebook och Instagram.