Sveriges äldsta botaniska trädgård anlades i Uppsala på 1600-talet liksom en bostad där Olof Rudbeck den yngre och sedan Carl von Linné levde och verkade.

Där prefektgårdens uthus tidigare stod ska ett nytt besökscentrum uppföras. Därför kommer vi under september månad att genomföra en arkeologisk undersökning här. Detta innebär en unik möjlighet att studera materiella lämningar efter de två kända vetenskapsmännens hushåll.

Läs mer på uppdragssidan Hemma hos Rudbeck och Linné