Senast under 1600-talet började olika slags trädgårdskrukor att tillverkas av svenska krukmakare. Då levererades de framför allt till herrgårdar och slott, där det fanns stora trädgårdsanläggningar som sköttes av trädgårdsmästare och deras medhjälpare.

Handdrejade planteringskrukor med hål i botten från Frisens park på Djurgården i Stockholm. Den engelska parken är från slutet av 1700-talet och krukorna hittades i en damm från samma tid. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

De enkla, handdrejade planteringskrukorna är i stort sett alltid oglaserade och i de flesta fall saknar de också dekor. Planteringskrukorna tillverkades i rödbrännande lergods, med ett eller flera hål i botten. Krukorna tillverkades i flera olika storlekar och användes för att driva upp plantor från frö eller sticklingar. Det oglaserade lergodset lämpar sig väl för detta ändamål, eftersom det håller fukt samtidigt som det andas.

Planteringskruka med fem hål i botten från undersökningen i Linnéträdgården i Uppsala 2022. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Det händer också att vi hittar skärvor från större trädgårdsurnor i de historiska trädgårdarnas kulturlager. Urnorna har använts för att ställa ut och visa upp mer exotiska växter, som exempelvis agave och fikon, i trädgårdsanläggningarna under sommarhalvåret.

Krukmakarna har lagt större omsorg om urnorna vid tillverkningen. De har försetts med dekorativa element, som exempelvis lejonansikten eller vackert utformade handtag. Ibland har också urnornas utsida glaserats, ofta med en djupt grön glasyr.

Figur Skärvor från trädgårdsurnor från utgrävningen i Linnéträdgården i Uppsala 2022. Urnorna är från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Ur ett arkeologiskt perspektiv är trädgårdskrukorna ännu ett outforskat ämne i Sverige. Men i takt med att trädgårdsarkeologiska undersökningar har blivit allt vanligare studeras även trädgårdens urnor och krukor, som bär på information om såväl hortikultur, ekonomi som estetik.

Lejonansikte som har prytt en urna från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, funnen i Linnéträdgården 2022. Foto: Annika Nordström, Arkeologerna.

Läs mera:

Currie, C. 1993. The Archaeology of the flowerpot in England and Wales circa 1650-1950. Garden History, Vol 21 No. 2.

Lindkvist, G. 1981. Krukor och fat. Svenskt krukmakeri under 400 år. Stockholm.

EU logotyp jordbruksfonden färg