Under fyra veckor i september har vi undersökt de norra delarna av den botaniska trädgårdens prefektgård, där Olof Rudbeck och Carl von Linné levde och verkade med sina familjer under andra halvan av 1600-talet och 1700-talet. Här följer en kort sammanfattning av de preliminära resultaten.

Innanför det gröna planket undersökte vi grunderna till Linnés uthuslänga, med två rum på ömse sidor om ett portlider. I båda rummen fanns kraftiga stensatta fundament till eldstäder. Foto: Annika Nordström, Arkeologerna.
Bakom uthuslängan fanns en kullerstenslagd gårdsplan som rensas fram av Kerstin Odebäck och Johan Andersson. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
I schaktets östra kant, mot den botaniska trädgården, fanns grunden till en sexkantig byggnad. Grunden kan ha burit upp ett lusthus eller liknande, som var äldre än Linnés byggnader. Foto: Annika Nordström, Arkeologerna.
Rikard Hedvall rensar fram stenarna i grunden var fint huggna och återanvända från en äldre trappa. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Under grunden, till vänster om Annika Nordström och Rikard Hedvall, fanns en äldre stenlagd gata eller gårdsplan från 1600-talet. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Arkeobotaniker Jens Heimdahl flotterar jordprover och identifierar växtrester. Bland de växter som identifierades i fält kan bondtobak, opievallmo, lungrot och spikklubba nämnas. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Osteolog Ola Magnell gick översiktligt igenom djurbensmaterialet i fält och kunde bland annat konstatera att nötkött var det vanligaste köttet i Linnés hushåll. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Kerstin Odebäck och Annika Nordström tvättar fynd. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Hushållskeramik från 1700-talet, tillverkad i rödbrännande lera, sannolikt av lokala keramiker i Uppsala. Bland skärvorna finns bland annat handtag till trefotsgrytor och skålar. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
I fyndmaterialet finns ovanligt många skärvor av planteringskrukor och stora urnor, som använts för att exponera de ovanliga växterna i. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Tack för oss! Foto: Linnéträdgården.

Nu fortsätter arbetet inomhus med att registrera fynd, skicka material för vidare analyser och rapportarbete. Till våren kommer vi tillbaka och håller ett föredrag i orangeriet. Håll utkik här efter närmare tidpunkt och andra evenemang.