2024

Rapport 2024:39
Arkeologisk kontroll
Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Kila socken, fastighet Stavsjö 2:1, fornlämning L1982:8356
Magnus Lindberg