Södermanland

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning, Södermanland. John Hamilton och Magnus Lindberg

PM 2019

Ett skadat gravfält i Lissma

Skadedokumentation. Södermanland, Peter Berg

Publikation

En brunn på Södermalm

Rapport 2019:148. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Tomas Westberg

Publikation

Färdvägar och lägenhetsbebyggelse

Rapport 2019:134. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

PM 2019

Utredning av fyndområde Sorunda 652:1

PM Arkeologisk utredning, Södermanland. Peter Berg

Publikation

Mesolitikum i Ösmo

Rapport 2019:64. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Danvikens hospitalskyrkogård

Rapport 2019:69. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Fiber i Gnestatrakten

Rapport 2019:132. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Louise Evanni och Magnus Lindberg

Publikation

Övre Valla

Rapport 2019:36. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

En ny skärvstenshög i Borsökna

Rapport 2019:44. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

PM 2018

Fiber i Dybro

PM Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ny transformatorstation

Rapport 2019:9. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren