Södermanland

Publikation

En ny skärvstenshög i Borsökna

Rapport 2019:44. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

PM 2018

Fiber i Dybro

PM Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ny transformatorstation

Rapport 2019:9. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Själv i Ösmo

Rapport 2018:122. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Gravar och boplatslämningar invid två gravfält i Tumbo

Rapport 2018:83. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Valsäng i Husby-Rekarne

Rapport 2018:80. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Bunken och Dängan

Rapport 2018:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Ostlänken – mellan Gerstaberg och riksväg 57 i Järna

Rapport 2018:73. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

De förhistoriska gårdarna vid Ribby ängar

Rapport 2018:32. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Fredrik Larsson och John Hamilton m fl

Publikation

Nya fornlämningar vid Centrumvägen i Vagnhärad

Rapport 2017:162. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Alby i Vagnhärad

Rapport 2017:138. Arkeologisk utredning, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Sörmländska torp i kulturmiljövården

Rapport 2015:73. FoU-projekt, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm