2021

Rapport 2021:15
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, Kerstinboda 3:1
Katarina Appelgren, Peter Berg, Jonas Bergman och Louise Evanni