2021

Rapport 2021:122
Arkeologisk förundersökning
Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Lissma 4:474, fornlämning L2020:9121
Karl-Fredrik Lindberg

Under våren år 2020 undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer en mesolitisk boplats som utifrån en strandlinjeanalys är från cirka 5400 f.Kr. Boplatsen har fungerat som ett mindre jaktläger ute i den rika skärgården. Slitspårsanalyser visar att man slaktat bytesdjur vid vattenbrynet och att man bearbetat ben, trä och horn.