2021

Rapport 2021:36
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, Katrineholms socken (f.d. Stora Malms socken), fastighet Laggarhult 3:1 samt Sandbäcken 3:1
Wivianne Bondesson