2021

Rapport 2021:51
Arkeologisk förundersökning
Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, fastighet Sjöholm 2:1, fornlämning L202o:7327
Louise Evanni