gjuteri

Publikation

Gjuteriverksamhet vid Sjöholm

Rapport 2021:51 Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Fyndbloggen 2020.01.29

Gjuteriverkstaden i Birka

Vad kan de 2 500 fragment av deglar, som bland annat användes att smälta brons till smycken och hittades i Birka, berätta för oss?