färdväg

Publikation

Bjärsgård – röjningsrösen och fossil åkermark

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Ostlänken Väg 758–Ryckelösa och Ryckelösa–Linghemsbäcken

Rapport 2019:85. Arkeologisk utredning, etapp 2 2018, Östergötland. Katarina Sköld och Alf Ericsson

Publikation

Trafikplats Lunds Södra – Höjebromölla

Rapport 2018:128. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Kennet Stark

Blogginlägg 2018.05.15

Gammal färdväg friläggs utanför Lund

En hästsko, järnnitar och en pistolkula av bly. Det var bara några av alla fynd som gjordes vid färdvägen som kan dateras tillbaka till 1600-1700-tal.

Publikation

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg