2021

Rapport 2021:29
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Klippans kommun, Klippans socken, Bjärsgård 3:29 Fornlämning L1987:1120, L2020:10472
Alf Ericsson och Maria Petersson