2021

Rapport 2021:109
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varberg kommun, Lindberg socken, Lindhov 1:1, L1996:7688, L2019:1230
Elisabet Schager

Inför en planerad VA-ledning från ett vattenverk vid Kvarnagården mot Lindhov och vidare ut mot kusten i Lindberg socken, gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk förundersökning inom det västra avsnittet av VA-sträckan. I samband med den arkeologiska utredningen år 2017 påträffade vi två nya fornlämningar som nu skulle förundersökas.