2023

Rapport 2023:111
Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Lindbergs socken, fastighet Tofta 7:3, Gunnestorp 3:5, 5:3 och 5:8, fornlämning L2023:5824, L2023:7206 och L2023:7207
Anders Altner