Östergötland

Publikation

På Folkskolegatan i Söderköping

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Klosterhuset i Vreta

Rapport 2020:148 Arkeologisk inventering Göran Tagesson & Hanna Menander

Publikation

Vid en vägkant – vid Vreta Kloster

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Rester av grundmur vid Kvarnvägen i Söderköping

Rapport 2022:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Hamngatan – odlingslager i stadens utkant

Rapport 2022:90 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Vreta Klosters Berg 3:13 m.fl.

Rapport 2022:115 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Alf Ericsson

Publikation

Hus, åkrar och brunnar – gårdsmiljöer vid Åby

Rapport 2022:112 Arkeologisk förundersökning, Östergötland Marita Sjölin med bidrag av Linus Hagberg och Maria Petersson

Publikation

Tidigkristna gravar

Rapport 2022:105 Arkeologisk undersökning. Östergötland. Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

Publikation

Vindkraft i Kolmården

Rapport 2022:62 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Publikation

Lägerplats Lårbo

Rapport 2022:68 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland Linus Hagberg med bidrag av Fredrik Molin

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2022

Bok, 2022. Kristen eller hedning – i gränslandet.