Östergötland

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:70. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Marita Sjölin, Britt Ajneborn och Fredrik Molin

Publikation

Valla Berså

Rapport 2019:34. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2016 samt arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2016, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Intill två gravfält

Rapport 2019:25. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:18. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Marita Sjölin och Ann Westermark med bidrag av Jonas Bergman

Publikation

Odling och tullplank

Rapport 2019:57. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall med bidrag av Jens Heimdahl

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:85. Arkeologisk utredning, etapp 2 2018, Östergötland. Katarina Sköld och Alf Ericsson

Publikation

Vid en av Linköpings infartsvägar

Rapport 2019:59. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Järnåldershärd vid en stensättning

Rapport 2019:29. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Pestkyrkogården

Rapport 2019:58. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Diseberg och Ryckelsby

Rapport 2019:20. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

I utkanten av Norrköpings stad

Rapport 2019:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Åsbodalen

Rapport 2019:61. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin