Östergötland

Publikation

Torpet Alorp

Rapport 2015:87. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Pia Nilsson och Britt Ajneborn

Publikation

Nedläggning av optoslang i Valdemarsviks tätort

Rapport 2015:84. Antikvarisk kontroll, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Väg och boplats

Rapport 2015:81. Arkeologisk utredning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Spår efter odling och kakelugnstillverkning

Rapport 2015:80. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Odlingslager i kvarteret Vilan

Rapport 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander

Publikation

Klinga bergtäkt

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Maria Petersson m. fl.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:2. Arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson m. fl.

Publikation

Tannefors kvarnby

Rapport 2015:19. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Rapport 2015:11. Arkeologisk förundersökning. Marita Sjölin

Publikation

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Rapport 2015:89. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Rikard Hedvall

Publikation

Härdar och dräneringsdiken i Stensätter

Rapport 2015:77. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Rapport 2015:76. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall