Östergötland

Publikation

Gustafstorpet och Sjögestadlund

Rapport 2017:161. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Trädgårdslund – torp och torplämningar

Rapport 2017:160. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Byte av elkabel

Rapport 2017:151. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland. Annika Helander

Publikation

Vägplan för väg 35

Rapport 2017:147. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Boplatslämningar från sten- och järnålder

Rapport 2017:132. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Skriketorpsravinen

Rapport 2017:145 Kulturhistorisk utredning, Östergötlands län. Annika Helander och Pia Nilsson m. fl.

Publikation

Fossil åkermark, hålväg och klosterjord

Rapport 2017:128. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Fossila odlingslager vid Mörtlösa bytomt

Rapport 2017:136. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Karin Lindeblad

Publikation

Terrasseringar och odling

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.

Publikation

Optokabel vid Majstorp

Rapport 2015:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Schaktning inför två vindkraftverk

Rapport 2015:96. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn