2023

Rapport 2022:77
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Söderköpings kommun, Söderköpings stad, Söderköping 2:84 och Folkskolan 2:1, L2010:3508
Dnr 5.1.3-00532-2022
Katarina Österström