2022

Rapport 2022:77
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Söderköpings kommun, Söderköpings stad, Söderköping 2:84 och Folkskolan 2:1, L2010:3508

Katarina Österström