2022

Rapport 2022:115
Arkeologisk utredning, etapp 1
Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, Vreta Klosters Berg 3:13 m.fl. L2010:8860, L2022:7588, L2022:7589
Alf Ericsson