2022

Rapport 2022:118
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, inom fastigheten Vreta kloster 1:8, inom del av L2020:6566, L2010:8207 och L2019:7522

Katarina Österström