boplatslämning

Publikation

Vid en vägkant – vid Vreta Kloster

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Den medeltida eriksgatan och bebyggelsespår i Skänninges utkant

Rapport 2017:26. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall och Annika Konsmar