2022

Rapport 2022:62
Arkeologisk utredning, etapp 1
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, fastighet del av Lösings häradsallmänning S:1, Stora Mossen 1:1 och Krokeks-Stenstorp 1:1
Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom Lösings häradsallmänning i Kolmården inför Tekniska Verkens planerade vindkraftpark. Utredningen resulterade i ett flertal nya registreringar av historiska lämningar där majoriteten ingår i kategorin övrig kulturhistorisk lämning. Därutöver lokaliserades ett flertal presumtiva lägen för bosättningar under mesolitikum eller neolitikum.