2020

Rapport 2020:148
Arkeologisk inventering

Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun,
Vreta klosters socken, Vreta kloster,
fornlämning L2010:7938

Göran Tagesson & Hanna Menander