inventering

Publikation

Klosterhuset i Vreta

Rapport 2020:148 Arkeologisk inventering Göran Tagesson & Hanna Menander

Tjänst

Uppdragsarkeologi

De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller...