Vreta kloster

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Publikation

Klosterhuset i Vreta

Rapport 2020:148 Arkeologisk inventering Göran Tagesson & Hanna Menander

Publikation

En begravningsplats från 900-talet

Rapport 2021:77 Läs om den okända begravningsplatsen som hittades nära Vreta kloster. Sammanlagt 19 gravar från 900-1100-talets första hälft undersöktes.

Uppdrag

En okänd tidigkristen kyrkogård nära Vreta Kloster

En okänd kyrkogård och begravningsplats har hittats söder om Vreta kloster och här finns minst 70 gravar som dateras till 1000-talet. 

Blogginlägg 2017.04.12

Inventering i Vreta kloster

I Vreta kloster pågår en inventering av byggnads- och gravstenar av Hanna Menander & Göran Tagesson, på uppdrag av församlingen....