I Vreta kloster pågår en inventering av byggnads- och gravstenar av Hanna Menander & Göran Tagesson, på uppdrag av församlingen.

I Vreta kloster i Östergötland finns inte bara en fantastisk kyrka och en klosterruin, utan också ett spännande stenhus direkt väster om kyrkan. Husets ursprungliga funktion är omdiskuterat men det antas ha utgjort en ekonomibyggnad till klostret och kallas idag ofta för spannmålsmagasinet.Huset är byggt av kalksten och den tandade mejseln som använts på stenarna i portalerna daterar byggnaden till andra halvan av 1200-talet.

Såhär såg utställningslokalen ut när vi började. Ett mycket vackert rum!

I början av 1900-talet genomfördes stora arkeologiska utgrävningar och restaureringsarbeten i Vreta. Arbetet leddes av Sigurd Curman som senare också skrev sin avhandling om arkitekturen i cistercienserkloster (Curman 1912). Det var med största sannolikhet också Curman som tog initiativ till att uppföra ett stenmuseum i spannmålsmagasinet.

Med anledning av projektet ” Vreta klosterhus, ett besöksmål i tiden”, vilket syftar till att bland annat rusta upp stenmuseet, genomför vi en inventering av det stenmaterial som är utställt där.

Här visar vi några av de stenar som ingår i utställningen som kommer att vara öppen för allmänheten längre fram.

Vill man läsa mer om Vreta kloster kan man hitta flera spännande artiklar i boken Fokus Vreta kloster 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster (2010, red Tagesson, G., Regner, E).

I Vreta kloster har flera så kallade tidigkristna gravmonument från 1000-1100-talet hittats. På bilden visas ett rekonstruerat monument, uppbyggt av äldre stenmaterial. Foto Gunnar Menander

 

Del av ett fönster. Bearbetningen av stenen med tandad mejsel syns tydligt.
Också en del av ett fönster. Foto Gunnar Menander
Nedre delen av ett pelarfundament stående på högkant. Foto Gunnar Menander
Övre delen av en portalomfattning som delvis har rekonstruerats. En snarlik finns i Filstad kyrka. Foto: Gunnar Menander
Tak av kalksten, rekonstruerat.
En blomma (och Hannas fötter!).