Medeltida kyrkor, äldre gravar, söndervittrade murar och renoveringar.
Vi genomför undersökningar i kyrkomiljöer. Ombyggnader eller renoveringar av kyrkor och kyrkogårdsmurar, liksom ledningsdragningar ger värdefull kunskap. Landets många kyrkor är en betydelsefull del av vårt kulturarv och här kan du följa vårt arbete.

Läs mer om kyrkoarkeologi under tjänster.