När vapenhuset på Skällviks kyrka byggdes på 1700-talet förstördes flera gravar vid grundgrävningen. Förra året påträffades flera av dessa skelettdelar vid vapenhuset, bland annat ett kranium från en pojke i äldre tonåren. Pojkens kranium var genomborrat av en 10 centimeter lång armborstpil.

Skällviks kyrka vid Slätbaken i Östergötland.

Pilskaftet i trä har brutits av vid skalltaket när pojken begravdes. Vid Slätbaken, på var sin sida om kyrkan, ligger de medeltida borgarna Stegeborg och Skällvik. Troligen var det vid någon av alla de krigiska händelser som utspelade sig vid dessa borgar, som pojken dödades. Fyndet gjordes i samband med en renovering och underhåll av muren 2019.

För att klargöra när pojken levde genomfördes en C-14-analys av kraniet. Resultatet visade att han hade dött någon gång i perioden 1470–­1640. En incident beskrevs av Biskop Nils Markusson i Linköping. I ett brev till alla prostar och kyrkoherdar i stiftet skrev han: ”Herr Inge, kyrkoherde i Skällvik, har klagat på att hans egendom plundrats och hans folk på prästgården utsatts för övergrepp av Rangvald Nilsson, Magnus Nils son, Anders Nilsson och 12 andra namngivna personer”. Piltypen anses dock av en expert på äldre vapen enbart ha brukats av härar, därför kan vi utesluta mer privata uppgörelser som denna.

Det finns skriftligt belagda bataljer som då Sten Sture belägrade och intog Stegeborg år 1487. Även under Gustav Vasas befrielsekamp mot Kristian II av Danmark belägrades Stegeborg av Arvid Västgöte. Något senare, år 1543, anföll Dacke med ett stort antal anhängare Stegeborg, som hölls av hövitsmannen Svante Sture. Flera hundra av Dackes anhängare ska ha mist livet.

Ytterligare slag som skulle kunna passa in i tid med pojkens död skedde på Stegeborg en månad innan slaget vid Stångebro i Linköping år 1598. Motståndarna var desamma som i Linköping, hertig Karls styrkor mot kung Sigismunds. Det uppges att bortåt 10 000 man deltog i striderna. Dateringen av kraniet är vid, därför kan vi inte mer exakt säga vid vilken stridighet som pojken blev skjuten. Under dessa århundraden och även långt framåt i tid var det inte ovanligt att även ungdomar kallades in i krig, efter att de äldre männen redan hade stupat. Tyvärr krigas det fortfarande och barn används regelbundet i krigens tjänst runt om i världen.

Armborstpilen sitter fast i skalltakets vänstra sida.
Pilen kan anas i hålet ovan kraniets vänstra tinning.